Inloggen

Nieuwe Klant? Hier registreren.

Registreren

Nieuw account aanmaken

Ik ben reeds aangemeld. Inloggen

Geef 1 week gezondheid cadeau

UpGreatLife Superfood Boxen zijn het perfecte cadeau om aan familie, vrienden of collega’s te geven.

set_3x1

  1. Klik hieroder op “Superfood Box kiezen”;
  2. Geef je eigen rekeningsadres op;
  3. Markeer “Een ander bezorgadres invoeren” in het bestelproces und vul het adres van de gewenste ontvanger in.

Kies nu een Box uit om cadeau te geven.

Health Box kiezen

Dit zijn de algemene voorwaarden van UpGreatlife, eigendom van de Silvy GmbH („aanbieder“, „wij“).
Vestiging: Rosenthalerstrasse 13, 10119 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 30 2398 3735, E-Mail: support@upgreatlife.com

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden bij een juiste inclusie-overeenkomst voor alle koopovereenkomsten tussen ons en onze afnemers („consument“, „U“). Uw eigen algemene voorwaarden worden geen deel van het contract, ook niet als wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken. Verdere nevenafspraken bestaan niet. Wij verzoeken zakelijke klanten punt 7 van deze voorwaarden in acht te nemen..

2. De overeenkomst

Ons aanbod, voor een groot aantal van mogelijke consumenten, in catalogussen, folders en op onze internetsite is niet bindend, als het niet anders gedefinieerd is. Een overeenkomst komt regelmatig pas tot stand door uw bestelling (aanvraag) enerzijds en onze uitdrukkelijke en duidelijke ontvangstbevestiging anderzijds, b.v. door toezending van een bestelbevestiging of van de bestelde producten. Wanneer wij uw bestelling binnen 4 werkdagen (of 14 werkdagen in geval van levering naar het buitenland) na opgave niet aangenomen hebben, bent u niet meer aan uw bestelling gebonden.

Verloop van bestellingen via elektronische handel:

Om een overeenkomst via elektronische handel – aldus via onze internetsites – te sluiten, staat de Duitse en Nederlandse taal ter beschikking. Wij verzoeken u allereerst op onze internetsites de gewenste Superfood Box op te zoeken, daar klikt u op „kuur bestellen“ of „kuur starten“.

Beslis dan hoe lang, oftewel voor welke duur u de kuur wilt doen: 1 week, 2 of 3 weken, of een abonnement indien aangeboden, dat voor minimaal 4 weken gekocht dient te worden. Na de eerste 4 weken kun je het abonnement op elke moment opzeggen of ook pauzeren. Als 2de stap dien je jouw postcode en e-mail op te geven. Tijdens de 3de stap vul je jouw factuurgegevens en bezorgadres in. Je kunt een ander bezorgadres als factuuradres opgeven, indien gewenst. Bij de laatste stap, moet je een betalingsmethode kiezen. Wij slaan deze gegevens niet op. Het gehele betalingsproces wordt door Adyen BV verwerkt, een globale leider op het gebied van online betalingsverkeer. Klik aan einde op „bevestigen en naar betalen“ om je bestelling te plaatsen.

Aansluitend zie je een overzicht van je bestelgegevens en het totaalbedrag. Tevens krijg je een bevestigings-e-mail van ons waarin staat dat we je bestelling in ontvangst hebben genomen.

3. Betaling

(1) Wij stellen via onze betalingsdienstaanbieder Adyen BV (Amsterdam) Paypal, Creditcard, Sofort Überweisung, GiroPay, IDEAL en SEPA Lastschrift beschikbaar; de debitering van het betaalmiddel vindt plaats op de dag van ontvangst van de bestelling. Afhankelijk van de omvang van de bestelling, het koop- en betaalgedrag toe nu toe en een indien nodig opgevraagd kredietwaardigheidsrapport, behouden wij ons het recht voor, om een gewenste betaalmogelijkheid af te wijzen en andere betaalmethoden aan te bieden..

(2) Betaling op rekening: In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u betalen per rekening / acceptgiro als betaalmogelijkheid aan. Bij betalen per rekening / acceptgiro met Klarna krijgt u altijd eerst de producten en heeft u een betalingstermijn van 14 dagen. De betaling geschiedt aan Klarna. Let er alstublieft op, dat betalen per rekening / acceptgiro alleen voor particuliere klanten / consumenten beschikbaar is. De volledige algemene gebruiksvoorwaarden voor betalen per rekening / acceptgiro voor leveringen naar Duitsland vindt u hier en de volledige algemene gebruiksvoorwaarden voor betalen per rekening / acceptgiro voor leveringen naar Oostenrijk en Nederland vindt u hier.

De onlineshop stelt voor betalen per rekening / acceptgiro 0,00 Euro kosten per bestelling in rekening. Klarna controleert en beoordeelt de door u opgegeven informatie en onderhoudt bij gegronde interesse en aanleiding een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiediensten. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld, in overeenstemming met de geldende regels inzake gegevensbescherming én overeenkomstig de vermeldingen in Klarnas regels inzake gegevensbescherming voor Duitsland / Oostenrijk / Nederland. Wij blijven bij betalen per rekening / acceptgiro via Klarna verantwoordelijk voor algemene klantenvragen (b.v. over de producten, levertijd, verzending), retouren, reclamaties, herroepingsverklaringen en –toezendingen of creditnotas.

(i) Eigendomsvoorbehoud; compensatie; retentierecht

(1) Bij consumenten behouden wij ons het rechts op eigendom van de koopwaar voor, tot de volledige betaling van het factuurbedrag ontvangen is. Bent u zelfstandig ondernemer of een publiekrechtelijk rechtspersoon, dan behouden wij ons het recht op eigendom van de koopwaar voor, tot aan de betaling van alle nog openstaande vorderingen, die voortkomen uit de zakelijke verbinding met de besteller. De zekerheidsrechten in kwestie zijn aan derden overdraagbaar.

(2) Een recht op compensatie staat u alleen dan toe, wanneer uw tegenvorderingen rechtskrachtig zijn vastgesteld of door ons erkend worden al dan niet onbestreden blijvenDaarnaast heeft u alleen dan het recht van retentie, wanneer en in zoverre uw tegenvordering op dezelfde contractuele betrekking gebaseerd is..

(3) Heeft de klant ten opzichte van ons een achterstand met welke betalingsverplichtingen dan ook, dan worden alle bestaande vorderingen per direct van kracht.

Tot aan de volledige betaling blijft de geleverde koopwaar ons eigendom.

4. Levering en bezorgkosten

Onder normale omstandigheden, leveren we in Duitsland binnen ca. 2-3 werkdagen, tenzij bij het artikel anders vermeld staat. Leveringen in Nederland and Oostenrijk duren meestal 1-2 dagen langer. Als een deel van de bestelling niet direct leverbaar is, zijn wij bevoegd tot deelleveringen van redelijke omvang, de resterende producten worden dan zonder extra verzendkosten later geleverd.

Wij hebben het recht, om uit het contract terug te treden, als bestelde producten permanent niet geleverd kunnen worden en wij voor deze toestand niet verantwoordelijk zijn. Wij zullen u in dat geval direct op de hoogte stellen en eventuele uitgevoerde betalingen restitueren.

De levering binnen Duitsland is gratis vanaf een orderwaarde van 55 EUR (na kortingen). Voor een bestelwaarde van minder dan 55 EUR wordt de levering uitgevoerd tegen een vast tarief van 3,90 EUR. Levering aan EU-landen (Oostenrijk en Nederland) is gratis vanaf een bestelwaarde van 55 EUR (na kortingen). Voor een orderwaarde van minder dan 55 EUR wordt de levering uitgevoerd tegen een vast tarief van 4,90 EUR. De levering aan niet-EU-landen (Zwitserland) is gratis vanaf een orderwaarde van 55 EUR (na kortingen). Voor een bestelwaarde van minder dan 55 EUR wordt de levering uitgevoerd tegen een vast tarief van 6,90 EUR.

De drempel voor verzendkosten is gebaseerd op de uiteindelijke prijs die moet worden betaald, d.i. nadat een korting of korting is toegepast op het orderbedrag.

5. Gebreken en klantenservice

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing, met een looptijd van 2 jaar vanaf de levering. Neem alstublieft contact met ons op, onze contactgegevens vindt u aan het begin van deze voorwaarden.

6. Herroepingsrecht voor de consument

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Silvy GmbH, Rosenthalerstrasse 13, 10119 Berlijn, Duitsland. Telefoon: +49 (0)30 2398 3735, E-Mail: support@upgreatlife.com) via een eenduidige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is geen voorschrift. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het, als u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld  en in ieder geval binnen 14 dagen, vanaf de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij nemen binnen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland de kosten van de retourzending voor onze rekening, als u voor de retourzending ons retouretiket (GLS) opvraagt en het op de juiste manier gebruikt. Indien u dat niet doet, dient u alle kosten voor de terugzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op: het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten die betrekking hebben de levering van verzegelde producten, die uit hygiënische redenen of ter bescherming van de gezondheid, niet voor teruggave geschikt zijn, indien de verzegeling na levering verwijderd is..

Voorbeeld-Herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen en het aan ons terug te zenden aan: Silvy GmbH, Rosenthalerstrasse 13, 10119 Berlijn, Duitsland. E-Mail: support@upgreatlife.com

– Hiermee herroep(en) ik / wij(*)  de door mij/ons(*)  gesloten overeenkomst betreffende de koop van de volgende producten: Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

– Naam/Namen van de koper(s):

– Adres van de koper(s):

– Handtekening van de koper(s) –  (alleen bij mededeling op papier):

– Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Ondernemer als consument

Deze voorwaarden zijn niet bedoeld voor consumenten, die ondernemer zijn (§ 14 BGB). Ondernemers zijn verplicht om met de aanbieder overeenkomsten af te sluiten, onder aparte voorwaarden voor ondernemers; alleen in dit geval garandeert de aanbieder de condities voor zakelijke klanten. Het staat de aanbieder toe om van de overeenkomst terug te treden, als een koper,  deze voorwaarden in acht nemend, ondernemer blijkt te zijn.

8. Verdere informatie

Het Duitse recht is van toepassing, uitgezonderd het UN-kooprecht en de verwijzingsregels van het internationale privaatrecht. Verplichte voorschriften omtrent de bescherming van de consument inzake zijn/haar woonplaats blijven onaangetast.

07/2016

Silvy GmbH

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit platform vormt een centraal toegangspunt voor consumenten en ondernemers, die geschillen, b.v. in samenhang met een online koopovereenkomst, eenvoudig, efficiënt en goedkoop zonder tussenkomst van een rechter willen beslechten. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is beschikbaar via het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL