Inloggen

Nieuwe Klant? Hier registreren.

Registreren

Nieuw account aanmaken

Ik ben reeds aangemeld. Inloggen

Geef 1 week gezondheid cadeau

UpGreatLife Superfood Boxen zijn het perfecte cadeau om aan familie, vrienden of collega’s te geven.

set_3x1

  1. Klik hieroder op “Superfood Box kiezen”;
  2. Geef je eigen rekeningsadres op;
  3. Markeer “Een ander bezorgadres invoeren” in het bestelproces und vul het adres van de gewenste ontvanger in.

Kies nu een Box uit om cadeau te geven.

Health Box kiezen

Herroepingsrecht – Silvy GmbH  –  UpGreatLife

U heeft het recht om binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen uw koopovereenkomst op te zeggen. Deze opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vragende partij is, de laatste artikelen in ontvangst genomen hebben resp. heeft. Om uw recht van opzeggen uit te oefenen moet u ons (Silvy GmbH, Rosenthalerstrasse 13, 10119 Berlin, Telefon: + 49 (0) 30 2398 3735, E-Mail: support@silvy-health.comover uw besluit om deze koopovereenkomst op te zeggen, op de hoogte stellen. U kunt daarbij gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-opzegformulier. Dat is echter niet verplicht. Om de opzegtermijn te waarborgen is het van belang de mededeling dat u van het recht op terugzenden gebruik wenst te maken, vóór het einde van de opzegtermijn verstuurt.

Afhandeling van het opzeggen: Wanneer u uw koopovereenkomst opzegt verplichten wij ons alle betalingen die we tot dan toe van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze een andere wijze van levering te wensen dan onze meest gunstige standaard wijze van leveren), per omgaande en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij de opzegging van uw contract hebben ontvangen, terug te betalen aan degene die de opzegging aan ons heeft meegedeeld. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingswijze, die u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval worden door ons voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de betaling uitstellen tot wij de goederen van u hebben terug ontvangen, of tot u het bewijs heeft overgelegd, dat u de goederen heeft teruggezonden. De vroegste van beide data zal in dat geval worden aangehouden.

U dient de goederen per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen nadat u ons het opzeggen van de koopovereenkomst heeft gemeld, naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Deze termijn is gegarandeerd, indien u de goederen vóór het aflopen van deze termijn van veertien dagen heeft verzonden. Wij dragen binnen Duitsland de kosten van het terugzenden, indien u voor deze retourzending onze retourzending formulier (…) opvraagt en op de juiste wijze invult. Zo niet, dan draagt u de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent voor een eventuele waardevermindering van de goederen slecht aansprakelijk indien aantoonbaar is dat het is veroorzaakt door de wijze waarop u met de goederen bent omgegaan.

Attentie: Het recht op annuleren van een overeenkomst geldt niet bij contracten tot levering van verzegelde goederen, die op grond van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, doordat de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld-opzegformulier:

( indien u de koopovereenkomst wilt opzeggen, vult u dan alstublieft dit formulier in en zendt het ons toe)

– Aan Silvy GmbH, Rosenthalerstrasse 13, 10119 Berlin of via e-mail: support@silvy-health.com
– Hierbij annuleer(en) ik/wij (*) het door mij/ons(*) afgesloten koopovereenkomst voor de levering van de volgende goederen:
– Besteld op(*)/………?….op(*):
– Naam van de opdrachtgever(?):
– Adres van de opdrachtgever(?):
– Handtekening van de opdrachtgever(?):
(alleen bij schriftelijke opzegging)
– Datum:
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.